idib.eu

Jan 10.02.2021

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Każdy pracownik pracujący w niebezpiecznym miejscu pracy powinien mieć dostęp do odpowiedniego szkolenia BHP. Istotne jest, aby takie szkolenia były dostosowane do potrzeb firmy, z uwzględnieniem specyficznych zagrożeń. Ponadto należy przeprowadzić specjalistyczne szkolenie. Warto zaznaczyć, że osoba pracująca w


Czytaj więcej...